SDE+ Subsidie 2017

 

Wat is SDE+ subsidie?

Wanneer u als bedrijf of (non-profit) instelling duurzame energie wilt produceren kunt u gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Deze subsidieregeling voor hernieuwbare energietechnieken is onderverdeeld in de categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. De SDE+ wordt verstrekt door het RVO om de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen binnen Nederland te stimuleren.

Indien u een pv-systeem aanschaft en daarvoor SDE+ subsidie ontvangt, wordt er een subsidiebedrag uitgekeerd over de productie van de installatie, de kWh-opbrengst. Dat komt erop neer dat u per opgewekt kWh een basissubsidiebedrag ontvangt. De RVO verminderd dit bedrag met het correctiebedrag (kostprijs van grijze stroom), omdat de SDE+ is beoogd om het verschil te vergoeden tussen groene en grijze stroom. Het bedrag dat overblijft is het netto SDE-bedrag (Zie onderstaande tabel). Dit bedrag ontvangt u dan voor een periode van zestien jaar, per duurzaam opgewekt kWh (Looptijd SDE+ bedraagt 16 jaar). 

 

Hoeveel subsidie is er beschikbaar en wat zijn de subsidietarieven?

In 2017 bedraagt het (voorlopige) SDE-budget in totaal 12 miljard euro, een verhoging van 3 miljard euro t.o.v. het budget van het voorgaande jaar. Er zijn in 2017 twee openstellingsrondes, in het voor- en najaar. In het voorjaar ligt het budget op 6 miljard euro en het voorlopige budget voor de najaarsronde is ook begroot op 6 miljard euro. 

De aanvraagrondes in het voor- en najaar zijn opgedeeld in drie fasen, waarbij in fase 1 het laagste en in fase 3 het hoogste subsidiebedrag wordt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de voorjaarsronde, met de data waarop u uw aanvraag kunt indienen met de bijbehorende SDE+ tarieven voor 2017 per fase.

Screen Shot 2017 01 18 at 10.18.39 

Belangrijk:

  • Voor PV geldt in Fase 3 een subsidieplafond ter hoogte van € 0,125 / kWh.
  • Voor de berekening van het subsidie bedrag worden vollasturen gerekend van 950 kWh/kWp. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor SDE+ Zonnepanelen

Om aanspraak te maken op de SDE+ voor zonnepanelen dient het pv-systeem een vermogen van ≥ 15 kWp (kilowatt-piek, 1 kilowatt-piek = 1000 watt-piek). Daarnaast dient u in het bezit te zijn van een grootverbruikersaansluiting van meer dan 3 * 80A.

Wanneer de zonnepanelen op een veld of gevel worden geplaatst heeft u een omgevingsvergunning nodig, een vereiste in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wilt u subsidie aanvragen voor een locatie waarvan u niet de eigenaar bent, heeft u een verklaring nodig waarin de eigenaar toestemming geeft om de productie-installatie te installeren en te exploiteren. 

Voor meer informatie of vragen over de SDE+ subsidie kunt u ons altijd bereiken, online kunt u meer informatie vinden via de website van het RVO (klik hier). 

 

Wat kan Wopereis Solar & Installatietechniek voor u betekenen? 

Wopereis Solar heeft veel ervaring met de ontwikkeling van SDE-projecten en kan u vakkundig adviseren over de mogelijkheden die de SDE+ en andere stimuleringsregelingen u kunnen bieden. Van een betrouwbare calculatie en ontwerp van het pv-systeem, tot subsidieaanvraag en installatie van de zonnepanelen, kan Wopereis het complete proces voor u verzorgen. 

 

WopereisSolar8