Asbest van het dak

 

De Nederlandse overheid vindt het van groot belang dat asbesthoudende daken worden gesaneerd. Om dit te stimuleren worden er door zowel de rijksoverheid als provincies subsidiegelden ter beschikking gesteld voor de verwijdering van asbestdaken. Wanneer u agrariër bent, indien u een voormalige agrarische onderneming hebt of eigenaar bent van een voormalige agrarisch bouwblok, kunt u de subsidie van de rijksoverheid combineren met de subsidie van de provincie. Hieronder worden de subsidieregelingen nader toegelicht.

 

WopereisSolar9 

Subsidie Landelijk: Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (RVO)

De subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt verstrekt door het RVO en richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden en de looptijd van de regeling duurt tot en met 31 december 2019. Het subsidiebedrag bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van € 25.000 per adres, waarbij het oppervlakte van het asbestdak min. 35 m2 groot moet zijn. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.ascert.nl.

 

Wopereis: asbestsanering en zonnepanelen

Wanneer u een asbestdak wilt laten saneren in combinatie met het laten plaatsen van zonnepanelen biedt Wopereis u een complete maatoplossing: vanaf eerste advies en subsidieaanvraag, tot sanering van het dak en de installatie van zonnepanelen. Neem contact op voor de mogelijkheden.