Subsidies & Fiscaal

 

Bij de aanschaf van een pv-systeem kunnen ondernemers aanspraak maken op subsidies en/of fiscale voordelen. Ondernemers kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ 2017) en fiscale aftrekregelingen (EIA, KIA, MIA, VAMIL).

Voor daken met asbesthoudende dakbedekking is het mogelijk om subsidie te krijgen voor asbestsanering in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.  

Door het inzetten van subsidies en fiscale regelingen wordt het investeren in pv-systemen nog aantrekkelijker. Voor meer informatie over de subsidie- en fiscale 

regelingen klikt u hieronder: