Pv-systemen

 

''Duurzame energie opwekken met een pv-systeem''

Een zonnestroomsysteem wordt in vaktermen een pv-systeem genoemd. ‘’Pv’’ staat voor het Engelse woord photovoltaic (photo=licht en volt=energie). Met behulp van een pv-systeem kan namelijk zonlicht worden opgevangen en worden omgezet naar bruikbare, duurzame elektriciteit voor huishoudens en bedrijven.

Een pv-systeem bestaat uit drie hoofdcomponenten: zonnepanelen, één of meerdere stroomomvormers en een montageconstructie waardoor de zonnepanelen kunnen worden bevestigd. De zonnepanelen vangen het licht van de zon op en zetten deze energie om naar gelijkstroom. De stroomomvormer zorgt voor het omzetten van de gelijkstroom naar wisselstroom, zodat de duurzaam opgewekte zonnestroom direct kan worden gebruikt of worden teruggeleverd aan het net.

 

WopereisSolar7 

Het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste biedt een pv-systeem financiële voordelen. Een eenmalige investering in een eigen pv-systeem voorziet namelijk minimaal 25 jaar elektriciteit. Wanneer deze eenmalige investering wordt afgezet tegen het afnemen van elektriciteit bij een energiemaatschappij, is het in veel gevallen voordeliger om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen.

Grootverbruikers hebben het voordeel dat zij subsidie kunnen ontvangen voor het produceren van zonnestroom. Deze subsidie heet de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Naast deze subsidie kunnen ondernemers ook fiscale aftrekregelingen toepassen. Deze regelingen maken een investering in een pv-systeem nog aantrekkelijker.

Naast een financieel voordeel zorgt een pv-systeem ook voor een energievoorziening die vrij is van uitstoot van schadelijke CO2-gassen, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan een schoner milieu. Duurzame energie wordt dan ook steeds belangrijker binnen onze maatschappij om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, om zo de temperatuurstijging op aarde tegen te houden. Met een eigen pv-systeem kunt u daar dus zelf ook een bijdrage aan leveren. 

 

Het implementeren van een pv-systeem kan vaak eenvoudig worden bewerkstelligd. Zonnepanelen kunnen met een montageconstructie op daken van woningen, stallen, bedrijfspanden of op velden worden gemonteerd. Naast de investering om een eigen pv-systeem aan te schaffen, zijn de kosten voor onderhoud van een installatie laag, doordat pv-systemen nagenoeg onderhoudsvrij zijn.

Voor meer informatie over de werkwijze die wij hanteren, klikt u hier.

 

Voordelen van pv-systemen:

  • Voordelige elektriciteit die een financiële besparing levert t.o.v. de energiemaatschappij;
  • Ondernemers kunnen aanspraak maken op subsidies en fiscale aftrekregelingen;
  • Eenvoudig te implementeren op daken en velden;
  • Milieuvriendelijke energieopwekking en reductie van CO2-uitstoot;
  • Pv-systemen zijn nagenoeg onderhoudsvrij.